kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

dyczewski@kancelaria-dyczewski.pl

prawo handlowe

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski, reprezentowana przez mecenasa Piotra Dyczewskiego, wpisanego pod numerem WA 5159 na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pomaga w przygotowaniu pism procesowych z zakresu prawa handlowego, a także umów zawiązania spółki osobowej lub kapitałowej. Oto kilka przykładów:

Umowa spółki jawnej.
Wypowiedzenie spółki jawnej przez wspólnika.
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej.
Pozew w sprawie orzeczenia ustąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
Umowa spółki partnerskiej.
Umowa spółki komandytowej.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akt zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednego wspólnika.
Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej z dobrymi obyczajami.
Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej.
Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej sprzecznej z dobrami obyczajami.
Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzecznej z postanowieniami statutu.


Kancelaria oferuje również pomoc przy wypełnieniu Formularzy w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WA).
Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK).
Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZA).
Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZE).
Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZF).
Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZK).
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS).
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZH).
KRS-WM (Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-X1 (Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
KRS-W1 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
KRS-W2 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
KRS-W4 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna).
KRS-W5 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
KRS-W6 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
KRS-W7 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
KRS-W8 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych).
KRS-W9 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą).
KRS-Z5 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
KRS-ZM (Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-W3 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
KRS-W20 (Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
KRS-Z1 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
KRS-Z2 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
KRS-Z6 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
KRS-WL (Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-ZL (Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-ZY (Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym).


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913 i mail