kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

dyczewski@kancelaria-dyczewski.pl

Legionowo

Kancelaria koncentruje się na zapewnieniu wszechstronnej obsługi w zakresie wszystkich dziedzin prawa, w szczególności:

 1. prawa cywilnego,
 2. prawa pracy,
 3. prawa rodzinnego,
 4. prawa spadkowego,
 5. prawa gospodarczego,
 6. prawa lokalowego,
 7. prawa autorskiego,
 8. prawa wykroczeń,
 9. postępowań egzekucyjnych,
 10. postępowań sądowych,
 11. rejestracji podmiotów w KRS.

Wsparcie prawne Kancelarii sprowadza się do:
1) udzielania usług - porad prawnych drogą elektroniczną jak również w bezpośrednim kontakcie z Klientem,
2) reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi na podstawie Umowy o zastępstwo procesowe,
3) stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Umowy o obsługę prawną,

poprzez:
a) sporządzanie pism procesowych (pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, zarzutów i sprzeciwów od nakazów zapłaty, wniosków egzekucyjnych oraz wniosków w postępowaniach nieprocesowych itp.),
b) sporządzanie opinii prawnych,
c) sporządzanie projektów powszechnie spotykanych umów oraz nietypowych kontraktów.

Koszt usługi porada prawna drogą elektroniczną wynosi od minimum 80,00 PLN (zawiera 23% podatek VAT) i uzależniony jest od skomplikowania problemu prawnego i koniecznego nakładu pracy prawnika Kancelarii. Po opisaniu Państwa sprawy w Formularzu zgłoszeniowym, prześlemy na wskazany adres email Odpowiedź Kancelarii, która zawierać będzie wycenę usługi prawnej i maksymalny termin jej wykonania przez Kancelarię.

Ceny pozostałych usług (przykładowo za napisanie pozwu, alepacji, kontraktu, opinii prawnej) są za każdym razem indywidualnie uzgadniane z Klientem.

Informujemy, iż Kancelaria wykonuje usługę - porady prawne drogą elektroniczną w oparciu o dostępny na stronie internetowej Regulamin wykonania usług prawnych drogą elektroniczną.

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913 i mail