kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

dyczewski@kancelaria-dyczewski.pl

usługi prawne

Usługa - porada prawa drogą elektroniczną
Prosimy opisać Państwa problem prawny lub pytanie, wypełniając znajdujący się poniżej Formularz zgłoszeniowy. Należy wpisać imię, nazwisko, adres e-mail, na który chcecie Państwo otrzymać korespondencję od kancelarii oraz w dużym okienku opisać zwięźle problem/zagadnienie/zapytanie prawne, o które chcecie Państwo zapytać prawnika. W polu załącznik istnieje możliwość dołączenia przez Państwa załączników.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko:
E-mail:
Opis sprawy:

Pierwszy załącznik
Drugi załącznik
Trzeci załącznik

Zapoznałem/am się z Regulaminem
wykonania usług prawnych drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych
Kancelarii danych osobowych.

Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Państwa do dokonania jakiejkolwiek płatności na rzecz Kancelarii. Po tym jak otrzymamy od Państwa Formularz zgłoszeniowy, prześlemy na wskazany adres email Odpowiedź Kancelarii, która zawierać będzie wycenę usługi prawnej i maksymalny termin jej wykonania przez Kancelarię. W odpowiedzi na wysłany przez Państwa Formularz zgłoszeniowy nasz system wygeraruje email potwierdzający otrzymanie przez Kancelarię w/w formularza wraz ze wskazaniem numeru rejestracji Państwa sprawy (NR). Przedmiotowy numer prosze zapamiętać lub zapisać, gdyż należy go umieścić na przelewie bankowym, regulując wynagrodzenie na rzecz Kancelarii. Numer ten ułatwi także szybkie odnalezienie Państwa sprawy w bazie danych Kancelarii.

Koszt usługi - porada prawna drogą elektroniczną wynosi od minimum 80,00 PLN (zawiera 23% podatek VAT) i uzależniony jest od skomplikowania problemu prawnego i koniecznego nakładu pracy prawnika Kancelarii. Ceny pozostałych usług (przykładowo za napisanie pozwu, alepacji, kontraktu, opinii prawnej) są za każdym razem indywidualnie uzgadniane z Klientem. Po opisaniu poszczególnej sprawy, przedstawiamy Klientowi Naszą wycenę wynagrodzenia Kancelarii.

Jeżeli zaakceptujecie Państwo podaną przez kancelarię kwotę wynagrodzenia za usługę (kwota wynagrodzenia zawiera 23% podatek VAT), należy ją wpłacić przelewem na rachunek bankowy Kancelarii tj: BRE Bank mBank mBIZNES konto: 54 1140 2004 0000 3402 4955 4684

KONIECZNIE Z DOPISKIEM na przelewie: "porada/pismo/opinia* NR _____"

Objaśnienia:
* - wpisać odpowiednio.
NR - numer rejestracji Państwa sprawy, przesłany przez Kancelarię w automatycznie generowanym email.

Po potwierdzeniu, iż dokonaliście Państwo przelewu wskazanej przez Kancelarię kwoty wynagrodzenia, na w/w rachunek bankowy rozpoczniemy realizację zamówionej usługi. Usługa zostanie wykonana poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta w Formularzu zgłoszeniowym adres email.

Informujemy, iż Kancelaria wykonuje usługę - porada prawna drogą elektroniczną w oparciu o dostepny na stronie internetowej Regulamin wykonania usług prawnych drogą elektroniczną.

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913 i mail